Správná recyklace skla a jak na ní?

Od počátku k recyklaci

 

Začneme od počátku, co je to sklo a jak vzniká? Pakliže budeme pátrat v odborných knihách, zjistíme, že sklo, je pevná látka, která se vyznačuje tvrdostí, křehkostí a průhledností. A jak vzniká? Hlavní složka skla je oxid křemičitý.

 

Křemičitý sklářský písek se nataví, následně rychle zchladí, aby se nestihla vytvořit takzvaná krystalová mřížka. S touto taveninou se následně dále pracuje a podle přidaných látek, se dále zpracovává.  Nejběžnější využití skla je výroba obalového materiálu a tabulového skla.  Nicméně musíme zmínit i skláře, kteří dokáží s taveninou skla hotové zázraky. Foukají ozdobné vázy, ale i obrovské skleněné lustry, či sochy. Čeští skláři jsou proslulí po celém světě a zakázky jsou běžné i od Arabských magnátů.

 

A jak tedy na samotné třídění?

Máme vymývat sklenice? Třídíme podle barvy? A co víčka od sklenic? Jaké odpadní nádoby se na třídění používají? Je třeba speciální kontejner, nebo stačí obyčejná popelnice?

 

V prvé řadě jedna poznámka a důležitá informace SKLO do popelnice na komunální odpad nepatří! Je důležité jej vhodit do speciálního kontejneru, či popelnice!  Pokud se budete řídit danými radami, nemusíte se již s tříděním skla trápit, protože vše budete dělat zcela automaticky. Do kontejneru na sklo, můžete vhodit nevymyté sklenice i s víčky. V obecném měřítku můžeme říci, že do bílého kontejneru třídíme sklo čiré a do zeleného vhazujeme sklo barevné a VŽDY tam třídíme tabulkové sklo.

Zelená a bílá

Jaký je tedy rozdíl mezi zeleným a bílým kontejnerem? Do zeleného kontejneru patří barevné a tabulkové sklo, při dalším zpracování tohoto skla nemá žádný vliv čiré sklo na kvalitu ani výslednou barevnost. Ale u bílých kontejnerů je důležité, dodržet vhazování pouze čirého skla, neboť na následné zpracování má případné barevné sklo velký vliv. Čiré sklo je při následném zpracování nejcennější, neboť se z něj může vyrobit opět sklo čiré nebo jiné barevné produkty.

 

Co vše můžeme třídit do zeleného kontejneru? Vhazujeme sem veškeré barevné sklo – například láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Jak již bylo řečeno, do tohoto kontejneru vždy vhazujeme tabulkové sklo, též vhazujeme i sklo čiré, což jsou různé sklenice od marmelád, zavařenin, sklenice od kečupů apod. Dále je možno sem třídit i různé skleněné misky, skleničky a mísy.

A co do zeleného kontejneru vůbec nevhazovat? Nepatří tam keramika, porcelán, autoskla, zrcadla, nebo takzvané drátované sklo. Též nevhazovat zlacená a pokovaná skla, varné a laboratorní sklo. A nepatří tam ani sklokeramika.

 

POZOR! Vratné zálohované láhve VŽDY vracejte do obchodu.

 

Třídící kontejner bývá většinou zvonového tvaru a je o obsahu 1500 litrů, zajímavostí u těchto typů kontejnerů je boční podélný otvor, který slouží k vytřídění tabulkového skla. Kontejner bývá obvykle z pevného materiálu a to konkrétně ze sklolaminátu. Pevná podoba třídicí nádoby bývá volena především z praktických důvodů, neboť má zabezpečit, aby střepy nezranily žádného třídiče. Též je tato podoba praktičtější při samotném sběru vytříděného skla.

 

Sklo od starověku po dnešní dobu

Trocha zajímavostí o sklu. Samotné sklo je s námi již od starověku a lidskou společnost již neopustilo. Je to v podstatě jeden z nejstarších obalových vynálezů. Díky třídění lze sklo, používat v podstatě do nekonečna. V poslední době se stala velmi oblíbená i takzvaná upcyklace skla, nebo také znovupoužívání. Sklenice od marmelád mohou sloužit jako krásné kořenky.

 

Za jak dlouho se v přírodě rozloží pohozený skleněný obal? Dle odhadů se „rozloží“ nejdříve za 1000 let. Proto je důležité třídit a nezapomínat na zelené a bílé kontejnery a popelnice.