Proč se recykluje?

Co je vlastně recyklace? Jedná se o proces, který je spojován s nakládáním s odpadem a jeho dalšího využívání. Některé druhy odpadů se dají opakovaně, tedy cyklicky, navrátit do výrobního procesu jako druhotné suroviny.

 

Důvody recyklace

Recyklovaný materiál je cíleně přetvářen ve výrobním procesu, jinak by se z něj stal nepoužitelný odpad. Recyklace nám umožňuje šetřit některé druhy obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Také pomáhá snižovat zátěž vyvíjenou na životní prostředí. Mezi hlavní přínosy recyklace patří nižší potřeba těžby některých surovin, eliminace odpadu a ohleduplnost k životnímu prostředí. Recyklace dokáže, v malé míře, nahradit některé chybějící materiálové zdroje. Pomocí recyklace se snažíme vytvořit z odpadního materiálu takový, který by se mohl dále používat. Produkty vyráběné z recyklátů jsou kvalitní a setkáme se s nimi v různých oblastech lidského života.

 

Dělení recyklace

  1. Přímá recyklace je proces, kdy se využívají věci opakovaně, bez dalších nutných úprav. Takovým příkladem je třeba využívání automobilových součástek, které se nacházejí na autovrakovištích.
  2. Nepřímá recyklace je proces, kdy musí být surovina opakovaně zpracována z odpadu. Klasickým příkladem je zpracování sběrového papíru při výrobě papíru nového.

 

Jaké materiály se dají recyklovat?

Klasiku představují ty, na které všichni známe kontejnery – tedy papír, sklo nebo plasty. Mezi další recyklovatelné materiály patří kovy, textil, bioodpad, oleje, stavební odpad nebo vysloužilé světelné zdroje.

 

Znáte všechny barvy recyklačních nádob?

Všichni známe základní barvy tříděného odpadu – modrou pro papír, zelenou pro sklo, žlutou pro plast a hnědou pro bioodpad.. Další barvy, které se používají, jsou oranžová nebo oranžovo-černá pro vícevrstvé nápojové kartony, červená pro nebezpečný odpad, bílá pro bílé sklo, šedá pro hliník a kovové obaly a černá pro směsný odpad. Posledně jmenovaná barva odpadu však neslouží k recyklaci.