Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Zlín

Ve Zlíně jsou podmínky týkající se poplatků za svoz a zpracování komunálního odpadu dané Obecně závaznou vyhláškou č. 12/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Zlína.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba na občana je 900 Kč za kalendářní rok. Platbu lze hradit už od ledna roku 2024, poslední možné datum úhrady je pak 15. 5. 2024.

Možné způsoby platby

 • bezhotovostně převodem na účet č. 6369132/0800 s variabilním symbolem
 • bezhotovostně přes platební terminál v rámci služby Portál občana na www.zlin.eu
 • hotově v pokladně České spořitelny dle otevírací doby České spořitelny vkladem na účet č. 6369132/0800 (je třeba uvést variabilní symbol)
 • hotově v pokladně Magistrátu města Zlína – budova radnice, dveře č. 108,  je třeba znát variabilní symbol a částku

Pokladní hodiny Magistrátu města Zlína jsou: PO a ST 8:00–17:00, ÚT 7:30–15:00, ČT a PÁ 7:30–14:00, případné změny budou záviset na aktuální situaci.

 

Děti, kteří v letošním roce dovrší 18 let a mladší platí 500 Kč a senioři, kteří dovrší nad 65 let věku a starší platí 600 Kč. Pro získání úlevy není nutné nic dokládat.

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen:

Povinnost odvodu poplatku za svoz a zpracování odpadu se netýká všech občanů Při splnění určitých podmínek může být poplatek prominut.

Kterých kategorií se osvobození od poplatku týká?

 • dětí narozených v letošním roce
 • osob s trvalým pobytem na místech, která nejsou dostupná pro svoz odpadu
 • osob s trvalým pobytem v okruhu do 500 m od skládky Suchý důl
 • vlastníků nemovitostí, v nichž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

Další osoby mají možnost požádat o osvobození či úlevu od poplatku za odpad v případě, že doloží během roku 2024 nárok aktuálně platnými dokumenty. To se týká následujících občanů:

 • studentů ve věku 19–26 let studujících v denním či prezenčním studiu mimo Zlínský kraj (je nutné doložit aktuální doklad o studiu)

 • držitelů průkazu ZTP a ZTP/P (je nutné doložit platný průkaz nebo rozhodnutí o přiznání správním orgánem s vyznačením právní moci)

 • poplatníků, kteří žijí delší dobu v zahraničí (více než 10 měsíců v kalendářním roce)

 • poplatníky, kteří platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště,

 • poplatníků, kteří jsou umístěni v zařízeních sociální péče, ve výkonu trestu nebo vazby (je nutné doložit potvrzení z daného zařízení)

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů od vzniku skutečnosti správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti. Za osoby, které ještě nedosáhly plnoletosti, jedná vždy zákonný zástupce nebo opatrovník.

Více informací a podmínkách a způsobech platby za svoz a zpracování komunálního odpadu ve městě Zlín najdete zde: https://www.zlin.eu/poplatky-cl-940.html

https://www.zlin.eu/poplatky

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn