Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Praha

Podmínky platby za komunální odpad vycházejí z Obecně závazné vyhlášky č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro letošní rok je zmíněn níže.

Částka, termíny a způsob platby

Sazbu poplatku stanovilo město Praha na 0,50 Kč za litr sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Na konkrétní výši poplatku je uplatněn následující výpočet: součin sazby a souhrnné kapacity sběrných nádob na směsný komunální odpad (počet x objem x frekvence obsluhy) objednané vlastníkem nemovitosti (plátcem poplatku) za dané období. S výpočtem výše poplatku pomůže občanům kalkulátor na portálu hlavního města Prahy. 

Možné způsoby platby:

  • bezhotovostně bankovním převodem
  • inkasem
  • v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky A
  • v hotovosti v klientském centru PPF banky a. s.
  • v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MHMP – seznam míst a úřední doba ZDE 

Variabilní symbol přiděluje správce poplatku po přijetí Prohlášení plátce poplatku. Termíny pro uhrazení platby jsou: do 15. 6. 2024 za období od 1. 1. do 30. 6., do 15. 12. 2024 za období od 1. 7. do 31. 12.

Kdo je plátcem poplatku

Koho se týká povinnost odvést poplatek za odvoz a zpracování komunálního odpadu a kdo je konkrétním plátcem? Tyto informace najdete na seznamu níže. 

  • vlastník nemovité věci, kde vzniká komunální odpad
  • společný zmocněnec u nemovitosti s více vlastníky
  • společenství vlastníků jednotek

Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky, kterými jsou fyzické osoby, při jejichž činnosti komunální odpad v daném objektu vzniká.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 30 dnů od vzniku skutečnosti správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti. Ohlašovací povinnost má též společný zmocněnec v případě více vlastníků jedné nemovitosti. Ohlášení je splněno prohlášením plátce (za každý jím spravovaný objekt) správci poplatku, vyplněným na svozové společnosti zabezpečující odvoz komunálního odpadu v dané svozové oblasti.

 

Více informací a podmínkách a způsobech platby za svoz a zpracování komunálního odpadu v Praze najdete zde: https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/komunalni_odpad/mistni_poplatek_za_odkladani_komunalniho_2022.html

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn