Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Zbraslav u Brna

Obecně závaznou vyhláškou obce Zbraslav o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Zbraslav v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za komunální odpad je 800 Kč za poplatníka za rok. Poplatek je splatný do 31. 3. daného kalendářního roku.

 

Poplatek lze uhradit:

  • bezhotovostní převod 115-4528410217/0100; Variabilní symbol: je shodný s loňským rokem
  • hotovostní i bezhotovostní platbou na OÚ

 

O osvobození od platby místního poplatku za odpad se dozvíte více ve vyhlášce obce. 

 

Více informací naleznete zde: https://www.zbraslavubrna.cz/obec/aktuality-/jak-zaplatit-poplatky-za-odpad-a-psa-v-roce-2024-1839cs.html

 

Zdroj obrázku je: https://www.zbraslavubrna.cz

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn