Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Rebešovice

Obecně závaznou vyhláškou obce Rebešovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Rebešovice v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za komunální odpad je 750 Kč za poplatníka za rok. Poplatek je splatný od 1. 4. do 30. 6. daného kalendářního roku.

 

 

O osvobození od platby místního poplatku za odpad se dozvíte více ve vyhlášce obce. 

 

Více informací naleznete zde: https://www.obecrebesovice.cz/sluzby/potrebuji-si-vyridit/poplatky/uhradit-poplatek-za-komunalni-odpad-a-za-psy-v-roce-2024/?ftresult_menu=odpad

Zdroj obrázku je: https://www.obecrebesovice.cz/

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn