Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Olomouc

Poplatek za svoz komunálního odpadu na území města Olomouc se řídí vyhláškou platnou od 1. 1. 2024., konkrétně vyhláškou č. 11/2023 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba na občana je 804 Kč za kalendářní rok. Platbu lze hradit už od ledna roku 2024, poslední možné datum úhrady je pak 31. 5. 2024.

 

Platit lze hotově i platební kartou, a to na oddělení místních poplatků, Palackého 14, přízemí (hala) budovy NAMIRO, případně na hlavní pokladně magistrátu (v budovách Palackého 14 a Hynaisova 10). Dalším povoleným způsobem platby je poštovní poukázka typu A. Pokud raději platíte
z pohodlí domova, můžete využít bezhotovostní převod na účet. 

 

Údaje pro bezhotovostní převod:

 

 • číslo účtu: 19-1801731369/0800
 • variabilní symbol: 1337
 • specifický symbol: celé rodné číslo bez lomítka

Údaje pro přeshraniční platební styk:

 

 • IBAN=CZ1908000000191801731369, BIC= GIBACZPX
 • do zprávy pro příjemce uveďte své rodné číslo
Poplatníci, kteří mají 15 let včetně mají poplatek snížen o polovinu na 402 Kč.

Kdo je povinen odvést poplatek za odpad

Za svoz a likvidaci poplatku musí platit následující skupiny osob:

 • fyzické osoby, které mají v Olomouci trvalý pobyt
 • fyzické osoby, které zde mají povolen přechodný pobyt na více než 90 dnů (cizinci)
 • fyzické osoby, které podle zákona pobývají v obci přechodně po dobu delší než 3 měsíce
 • fyzické osoby, kterým byl přidělen azyl (mezinárodní nebo dočasná právní ochrana)
 • fyzické osoby, které mají na území města Olomouce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, i když
  v nich
  není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, přičemž výše poplatku se rovná sazbě za jednu fyzickou osobu

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Existují určité skupiny osob, které jsou z různých důvodů od poplatku za svoz komunálního odpadu osvobozeny. Koho se to konkrétně týká?

Jsou to následující případy:

 

 • vlastníci staveb určených k individuální rekreaci
 • fyzické osoby narozené v příslušném kalendářním roce, ve kterém má být poplatek uhrazen
 • fyzické osoby umístěné ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu
 • fyzické osoby, které se nepřetržitě zdržují v zahraničí delší dobu než ½ roku v kalendářním roce, ve kterém má být poplatek uhrazen
 • čtvrté a každé následující dítě v rodině
 • senioři nad 80 let
 • fyzické osoby, které jsou přihlášeny k pobytu na vysokoškolských kolejích a jež v daném kalendářním roce nedovrší věk 26 let
 • fyzické osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi umístěnými v domově pro osoby se zdravotním postižením
 • fyzické osoby, které jsou umístěny v domově důchodců se zvláštním režimem
 • fyzické osoby, které jsou umístěny v dětském domově, a to do 3 let věku
 • fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti, jež vyžadují okamžitou pomoc

 

​​Úleva ve výši 50 % z poplatku je pak poskytována poplatníkovi, který v daném kalendářním roce, v němž má být poplatek uhrazen, ještě nedosáhl věku 16 let. 

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost znamená povinnost (potenciálních) poplatníků ohlásit jednak vznik povinnosti odvádět poplatek, jednak její zánik, dále změnu vedoucí k úpravě výše poplatku či podklady, na základě nichž vznikne nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Lhůta pro ohlášení je 15 dnů a ohláška by měla směřovat správci poplatku. 

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Olomouci žijí déle než 3 měsíce
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob

Veškeré informace jsme čerpali z webu magistrátu města Olomouc. Více informací tedy hledejte ZDE.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn