Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Nesovice

Obecně závaznou vyhláškou obce Nesovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Nesovice v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za komunální odpad je 600 Kč za poplatníka za rok. Poplatek je splatný do 30. 6. 2024.

 

 

O osvobození od platby místního poplatku za odpad se dozvíte více ve vyhlášce obce. 

 

 

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

 

Na osvobození má nárok osoba, která:

 

  • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
  • je na základě zákona omezení na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,

 

 

Více informací naleznete zde: https://nesovice.cz/poplatky.html

Zdroj obrázku je: https://nesovice.cz/

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn