Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Ladná

Obecně závaznou vyhláškou obce Ladná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Ladná v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za komunální odpad je 550 Kč za poplatníka za rok. Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. daného kalendářního roku.

Poplatek je možné uhradit:

  • osobně na OÚ
  • bankovním převodem na účet obce Ladná: KB Břeclav 35-6979690237/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka 

 

Více informací naleznete zde: https://www.obecladna.cz/urad/odpadove-hospodarstvi/odpady/

 

Zdroj obrázku je: https://www.obecladna.cz/

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn