Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Hevlín

Obecně závaznou vyhláškou obce Hevlín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Hevlín v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za komunální odpad je 600 Kč za poplatníka za rok. Lze platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně. Splatnost je do 31. 12. daného roku.

Poplatek lze uhradit:

  • přes bankovní účet: 1585443329/0800
  • na pokladně v OÚ Hevlín

Od poplatku je osvobozen cizinec, který nemá v obci nahlášen trvalý pobyt či osoba zdržující se celý rok v zahraničí.

 

Více informací naleznete zde: https://www.hevlin.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=3878&id=23694&n=informace%2Dz%2Dou%2Dmistni%2Dpoplatky%2D2024

Zdroj obrázku je: https://www.hevlin.cz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn