Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Blažovice

Obecně závaznou vyhláškou obce Blažovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Blažovice v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za komunální odpad je 600 Kč za poplatníka za rok. Poplatek je splatný do 31. 3. daného kalendářního roku.


O osvobození od platby místního poplatku za odpad se dozvíte více ve vyhlášce obce. 

 

Více informací naleznete zde: http://blazovice.eu/, http://www.blazovice.eu/poplatky%2Dza%2Dodpad/d-10338

Zdroj obrázku je: http://blazovice.eu/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn