Placení poplatků za odpad v roce 2023 – Únanov

Obecně závaznou vyhláškou obce Únanov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil, že se poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Únanov v roce 2023 nebude platit.


Zdroj obrázku je: https://obecunanov.cz/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn