Placení poplatků za odpad v roce 2022 – Kladno

Poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu ve městě Kladno je zakotven Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna
č. 02/19 o místních poplatcích. 

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba na občana je 780 Kč za kalendářní rok. Platbu lze hradit už od ledna roku 2022, poslední možné datum úhrady je pak 15. 4. 2022.

Možné způsoby platby

  • bankovním převodem na účet č. 19-6750510277/0100 (každá osoba má přidělen vlastní variabilní symbol skládající se z 10 číslic
    a začínající buď 949, poplatek z přihlášeného pobytu, nebo 945, poplatek za nemovitost/byt, kde není přihlášena žádná osoba k pobytu)
  • hotově na pokladnách Magistrátu města Kladna

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Ve městě Kladně jsou určité osoby od poplatku za komunální odpad osvobozeny. Konkrétně se jedná o osoby, které v roce 2022 dovrší věk 70 let a více, a dále o osoby, které v roce 2022 dovrší věk maximálně 3 let. 

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů od vzniku skutečnosti správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti. 

 

Více informací a podmínkách a způsobech platby za svoz a zpracování komunálního odpadu ve městě Kladně najdete zde: https://mestokladno.cz/komunalni-odpad/ds-200612

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn