Jak poznat recyklační symboly?

 

Většina produktů se dnes prodává v různých obalech. Ty bývají dosti odolné, proto je důležité je správně vytřídit. Podstatnou roli pro ochranu životního prostředí hraje právě jejich třídění a recyklace. Jak se ale v jednotlivých obalech vyznat? Materiály, ze kterých jsou vyrobené, jednoduše identifikujeme podle recyklačních zkratek nebo symbolů.

Recyklační zkratky

Kromě toho, že usnadňují identifikaci obalů, říkají, jakým způsobem můžeme s obaly nakládat, jak je skladovat, do jakých kontejnerů je ukládat. Díky tomu podpoříme třídění odpadu a recyklaci obalů.

Velmi často se setkáme se zkratkami – PAP značí papír nebo GL pro sklo (GLASS). Složitější značení mívají plasty. Druh plastu označují zkratky PET, PS nebo PP. Někdy se můžeme setkat se zkratkou ALU, což je hliník.

Grafické symboly

Na některých obalech se můžeme setkat s různými symboly a jejich variantami v černo-bílé nebo v zeleno-bílé variantě.

  • Panáček, který vyhazuje obal do koše

Tento symbol informuje o tom, že obal patří do příslušného kontejneru nebo odpadkového koše

  • Zelený bod

Přináší informaci o tom, že za tento druh obalu byl uhrazený finanční příspěvek, který slouží pro zpětný odběr a jeho další zpracování pomocí recyklace.

  • Trojúhelník se šipkami obrysovými

Informuje nás o tom, že obal se dá recyklovat a kromě toho již byl z recyklovaného materiálu vyrobený. Pokud se v něm objevují čísla či písmenka, napovídají, z jakého materiálu je obal vyrobený a do jakého kontejneru na odpad jej tedy máme umístit.

  • Trojúhelník s šipkami plnými

Určuje obal k recyklaci. Často obsahuje písemné zkratky nebo číslice. Ty určují druh materiálu a tím pádem i kontejner, do kterého obal patří.

  • Přeškrtnutá popelnice

V tomto případě obal nepatří do žádné popelnice ani do žádného kontejneru. Je potřeba jej odevzdat prodejci nebo do ekologické likvidace, která je určená v rámci obce.

Zdroj obrázků: Pixabay