Změny ve třídění odpadu aneb kam s platy od vajíček či ruličkami od toaletního papíru

Třídění a následná recyklace odpadu má jasně daná základní pravidla, dílčí skutečnosti se ale v čase mohou změnit. Stejně jako lidstvo získává neustále nové poznatky v různých oblastech, vyvíjí se také technologie. Proto je jedině dobře, když ani oblast třídění odpadu neustrne na jednom místě. Zaznamenali jste v poslední době nějaké novinky? Pojďme si nyní shrnout ty nejdůležitější.

Kovy k plastům

Aby se snížilo na minimum množství drobného kovového odpadu, jenž končil v popelnicích na odpad směsný, kromě stále se navyšujícího počtu kontejnerů na kovy vznikly také speciálně označené žluté kontejnery. V těch se může mísit plast a kov a tyto materiály jsou od sebe odděleny následně na dotřiďovací lince. Do takovýchto žlutých kontejnerů by měly směřovat například plechovky od potravin a nápojů. 

Kam s platy od vajíček?

Věděli jste, že až donedávna nepatřily ruličky od toaletního papíru ani plata od vajíček do kontejneru na papír, nýbrž do směsného odpadu? Materiál použitý na jejich výrobu se už totiž nedal recyklovat a vrátit do oběhu. Jejich vyhazování do modrého kontejneru patřilo mezi nejčastější chyby při třídění odpadu. Naštěstí doba a technologie pokročily a nyní už tyto zbytky mezi papír k recyklaci patří. Pozor, stále platí, že účtenky z obchodů musí směřovat do směsného kontejneru. Jsou totiž z termopapíru, který k recyklaci není vhodný.

Omezení směsného odpadu

Dle požadavků Evropské unie by mělo být v příštích letech ještě více omezeno množství směsného odpadu, které může zamířit na skládku, navíc se každý rok zvedají poplatky za odvoz a zpracování odpadu. Je tedy třeba se na to připravit a být při třídění a recyklaci odpadu ještě důraznější a důslednější než doposud. Česká republika patří v této oblasti mezi přeborníky, ale vždy je co zlepšovat.