Co je to ekologie

Ekologie – jeden z nejskloňovanějších pojmů současnosti. Všude kolem sebe vidíme označení eko” nebo eco”, v obchodech nabízejí ekologické varianty různých výrobků. Víme také, že ekologie je vědním oborem. Co přesně ale tento pojem obnáší a co se za ním v teorii i praxi skrývá? To si povíme v následujícím článku. 

Původ pojmu

Termín ekologie” pochází z řečtiny. Konkrétně má původ ve slově oikos”, což znamená obydlí” či domácnost” a v jiném smyslu také životní podmínky”. V původním smyslu ekologii chápeme jako vědu, která se zabývá studiem vztahů mezi organismy, přenášením energií mezi nimi v rámci prostředí, v němž se pohybují, a jejich komunikací a jinou interakcí. Kořeny má tato vědní disciplína ve 4. st. př. n. l., za ekologa můžeme považovat už Aristotela a jeho studenta Theophrasta. Rozmach ekologie zaznamenala v 18. a 19. století, o její etablování se zasloužil Carl Linné.

 

 

V současné době ale tento pojem vidíme také v širším kontextu a je pro nás rovnítkem k ochraně životního prostředí. Přináší komplexní pohled na svět a na život, jehož prioritou je péče o přírodu a souznění s ní.

Být ekologem

 

Čím se zabývají ekologové v rámci teoretického bádání a vzdělávání, jsme si už řekli. Co ale může dělat ekolog v praxi? Obzvlášť v dnešní době je velmi přínosné, pokud je ekolog nápomocen například v oblasti průmyslu a je odborníkem a poradcem pro různé firmy. Ekolog by se měl orientovat v odpadovém hospodářství, ochraně vod a ovzduší, posuzování vlivů různých procesů na životní prostředí nebo prevenci znečišťování a havárií. Může také působit ve státní správě a kontrolních orgánech pro životní prostředí. 

Každý z nás může být „eko”

 

Ekologické aktivity vás zajímají? Abyste přispěli k ochraně životního prostředí, nemusíte být studovaným odborníkem. Někdy stačí i každodenní maličkosti k tomu, abyste zlepšili svůj život i své okolí. Vyzkoušejte například minimalismus a preferujte kvalitu před kvantitou – v oblečení, kosmetice i potřebách pro domácnost. Zatočte s jednorázovými obaly a začněte používat vlastní lahev, kelímek nebo krabičku na oběd. Využít můžete také nabídku tzv. bezobalových obchodů, kde si nakoupíte produkty do nádob, které si sami přinesete. V neposlední řadě věnujte pozornost značkám, které produkují udržitelnou módu, tedy využívají pro výrobu oblečení recyklované materiály. Jak vidíte, možností je mnoho – a každou z nich můžete udělat krůček k tomu být eko”.